Web Application

1. Thị trường Nhật

– Tiling Viewer: Ứng dụng view ảnh lớn(C#, 12/2011 – 03/2012).
– ASF: Hệ thống cảnh báo động đất real-time cho các nhà máy hạt nhân tại Nhật bản(C++, 08/2012 – 11/2012).
– Gchukyu: Hệ thống báo cáo và cảnh báo trong các nhà máy điện tại Nhật Bản (Java, 2013/04 - 2013/08).
– SENYI : Hệ thống quản lý thẻ tín dụng và ghi nợ của khách hàng cho việc mua sắm(Java, 08/2013 – 12/2013).
– Kuchikomi: Hệ thống chăm sóc sức khỏe (PHP, 2013/11 -2013/12).
– GNext: Hệ thống quản lý khách hang, quản lý bảo hành sản phẩm (Java, 04/2014 – đến nay)
– ESR: Hệ thống CRM (Java, 2020 - 2021)
 

2. Thị trường Pháp

– Ximinds: Ứng dụng video conference trong giảng dạy (C++, PHP-2012)
– OCP: Nghiên cứu và phát triển hệ thống lưu trữ đám mây (Java, 2012).
 

3. Thị trường Việt Nam

– Hệ thống giao dịch một cửa: Cho các bộ Nông nghiệp, Thủy sản, Hải Quan, Công Thương, Công An
– Phần mềm quản lý chi phí: Quản lý kế hoạch chi phí cho Tập đoàn Viễn Thông Mobile.
– Phần mềm Quản lý thuê bao: Quản lý số thuê bao cho MobilePhone
– Phần mềm chấm thi tốt nghiệp phổ thông: Phát triển phần mềm chấm thi tự động cho cục khảo thí.