Giới thiệu AntSoft

Antsoft thành lập vào 10/2011
 • Số lượng nhân sự hiện tại: 50
 • Đa số các thành viên là cử nhân hoặc cao hơn. Nhiều người có tiến sĩ và thạc từ Mỹ và Pháp
 • Trong số 50 thành viên, 2 giải thưởng quốc gia (về Toán học và Tin học)
​ • Hướng phát triển: Gia công và phát triển Công nghệ phần mềm

Dịch vụ chuyên nghiệp

Công nghệ cốt lõi

Đối tác

Với uy tín và kinh nghiệm của mình, chúng tôi hiện đang là đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.
© 2023 ANTSOFT. All right reserved